AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  MATERIAŁY Z SESJI: 15 LAT WIGIERSKIEGO PARKU NARODOWEGO
Tadeusz Radziwonowicz: O ochronie przyrody w Puszczy Augustowskiej w okresie międzywojennym (na podstawie materiałów archiwalnych nadleśnictw).
Jacek Rutkowski: Osady jeziora Wigry
Mirosława Kupryjanowicz: Postglacjalny rozwój roślinności rejonu jeziora Wigry. Wstępne wyniki analizy pyłkowej osadów dennych z Zatoki Słupiańskiej.
Andrzej Górniak: Zaawansowanie dystrofii sucharów Wigierskiego Parku Narodowego.
Teresa Bielska, Izabela Kirpluk, Elżbieta Melon, Mariola Kukier-Wyrwicka,
Hanna Werblan-Jakubiec:
Gatunki rzadkie, ginące i chronione Wigierskiego Parku Narodowego i rezerwatu „Uroczysko Kramnik”.
Izabela Tałałaj, Agnieszka Zalewska: Obszary występowania storczykowatych (Orchidaceae) w południowej części Wigierskiego Parku Narodowego.
Maciej Wódkiewicz: Dynamika populacji kukuczki kapturkowatej Neottianthe cucullata (L.) Schlechter w Wigierskim Parku Narodowym.
Marcin Zych: Czy duże kwiatostany są atrakcyjniejsze? Co wpływa na częstość wizyt owadów na kwiatach Heracleum sphondylium (Apiaceae)?
Marcin Zych: Ewolucja systemów zapylania na przykładzie europejskich przedstawicieli rodzaju Heracleum L. (Apiaceae).
Magdalena Grabowska, Andrzej Górniak: Letni fitoplankton wybranych sucharów Wigierskiego Parku Narodowego.
Radosław Rudź, Andrzej Górniak: Zooplankton skorupiakowy jezior harmonijnych Wigierskiego Parku Narodowego.
Tadeusz Namiotko,
Lucyna Namiotko, Wioletta Staniszewska:
Stan poznania fauny małżoraczków (Ostracoda, Crustacea) Wigierskiego Parku Narodowego.
Tadeusz Krzywosz: Stan astakofauny w Wigierskim Parku Narodowym.
Tadeusz Krzywosz,
Michał Osewski, Lech Krzysztofiak:
Zmiany populacji raków w Jeziorze Gałęzistym.
Witold Białokoz, Łucjan Chybowski,
Michał Osewski:
Dynamika zespołów ichtiofauny jeziora Wigry.
Andrzej Martyniak, Bogdan Wziątek, Urszula Szymańska, Michał Osewski, Piotr Hliwa: Skład ichtiofauny oraz wiek i tempo wzrostu ryb w zbiornikach Suchar Wielki, Sucharek i Klonek na terenie Wigierskiego Parku Narodowego.
Bogdan Wziątek, Andrzej Martyniak,
Jacek Kozłowski, Michał Osewski, Katarzyna Mierzejewska:
Wzrost siei w jeziorze Wigry przed i po utworzeniu Wigierskiego Parku Narodowego.
Ewa Korzeniewska, Lech Krzysztofiak, Anna Gotkowska-Płachta: Gospodarka rybacka a stan sanitarno-bakteriologiczny Zatoki Uklei jeziora Wigry.
Piotr Zieliński, Andrzej Górniak, Joanna Maksimiuk: Letni bakterioplankton jeziora Wigry.
Anna Kuczyńska, Stanisław Niewolak: Występowanie bakterii heterotroficznych w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego.
Anna Kuczyńska, Stanisław Niewolak: Bakterie celulolityczne, mineralizujące lecytynę, rozpuszczające fosforan trójwapniowy i redukujące siarczany w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego.
Anna Kuczyńska, Stanisław Niewolak: Sezonowe zmiany liczebności bakterii czynnych w obiegu azotu w wodzie jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego.
Anna Kuczyńska, Stanisław Niewolak: Ocena stopnia zanieczyszczenia i stanu sanitarno-bakteriologicznego wody jezior dystroficznych na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego.
  I. STUDIA I ARTYKUŁY
Sławomir Brzozecki OP: Litewska prowincja dominikanów.
Kazimierz Leończuk: Dzieje wsi szlacheckiej i majątku Łanowicze.
Tomasz Naruszewicz: Rok 1939 w okolicy Rospudy.
  II. KOMUNIKATY
Sławomir Filipowicz: Karol hr. Brzostowski a powstanie listopadowe.
Marek Sidor: Karol hrabia Brzostowski i jego dobra – źródła w zbiorach Archiwum Państwowego w Suwałkach
  III. MATERIAŁY
Jarosław Szlaszyński Stosunki handlowe na pograniczu polsko-litewsko-pruskim na początku drugiej połowy XVIII wieku.
   IV. RECENZJE
   Krzysztof Skłodowski: 3. Pułk Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego 1920–1939
(Adam Dobroński)
   Stanisław Buchowski: Ziemia sejneńsko-suwalska 1918–1920 (Tadeusz Radziwonowicz)
   V. KRONIKA (2003)
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.
Oprac. Maciej Ambrosiewicz
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
Oprac. Jerzy Brzozowski
  Archiwum Państwowe w Suwałkach.
Oprac. Tadeusz Radziwonowicz
   SUMMARY
  Summary