AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 
  Materiały z sesji naukowej

KOMUNIŚCI PRZECIW WOLNOŚCI – TWARZE WŁADZY.

Z HISTORII SUWALSZCZYZNY W CZASACH PRL-U

Tadeusz
Radziwonowicz:
Struktury Kościoła rzymskokatolickiego a administracja terenowa w latach 1956–1975 w północnych powiatach województwa białostockiego
Krzysztof
Sychowicz:
Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suwałkach w latach 1980–1983
Waldemar F.
Wilczewski:
Zabezpieczenie operacyjne peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie dekanatów Suwałki Północ i Południe oraz Sejny (15.08–9.09 1986 roku) w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa
Marcin
Zwolski:
Represje władz wobec NSZZ „Solidarność” Regionu „Pojezierze” w stanie wojennym
  STUDIA I ARTYKUŁY
Tomasz
Krzywicki:
Przegląd problemów badawczych górnego plejstocenu i rozwój badań nad zasięgami lądolodów skandynawskich w północnej części Niziny Podlaskiej
Tadeusz
Radziwonowicz:
O powstaniu i działalności pierwszego Archiwum Państwowego w Suwałkach (1921–1926)
Krzysztof
Sychowicz:
Kościół katolicki a władza „ludowa” w powiecie augustowskim i suwalskim w latach 1945–1956
Jarosław
Szlaszyński:
1. Pułk Ułanów Krechowieckich w Augustowie
  KOMUNIKATY
Sławomir
Filipowicz:
Archiwalia Suwalszczyzny
– czynniki wpływające na stan zachowania, rozproszenie
Janusz Mierzwa: Związki płk. Adama Koca z Suwalszczyzną
Artur Ochał: Nieznany epizod powstania sejneńskiego w 1919 roku w świetle dokumentów żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza
Jarosław
Schabieński:
Bezpieka w hotelu PTTK w Augustowie
Marek Sidor: Migracje ludności na Suwalszczyźnie po drugiej wojnie światowej w świetle materiałów Archiwum Państwowego w Suwałkach
Krzysztof
Skłodowski:
„Przestępstwa przeciwko państwu” – próby agitacji komunistycznej w oddziałach garnizonu Suwałki w okresie międzywojennym.
Przyczynek do dziejów garnizonu
Krzysztof Snarski: Dezintegracja i reintegracja społeczności starowierczych
Jerzy Szumski: Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego jako źródło do badań nad stosunkami wyznaniowymi na Suwalszczyźnie i Zaniemeniu w latach 1815−1866
  MATERIAŁY
  Przywileje dla miasta Suwałk
Oprac. Sławomir Filipowicz
   RECENZJE
  Andrzej Matusiewicz, Krzysztof Skłodowski: Walery Roman 1877−1952. Honorowy obywatel Suwałk. Szkic biograficzny.
(Adam Czesław Dobroński)
  Tomasz Naruszewicz: Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi.
(Adam Czesław Dobroński)
  V. KRONIKA (2005)
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.
Oprac. Maciej Ambrosiewicz
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
Oprac. Jerzy Brzozowski, Celina Kalejta
  Archiwum Państwowe w Suwałkach.
Oprac. Tadeusz Radziwonowicz
  SUMMARY
  Summary