AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  STUDIA i ARTYKUŁY
Andrzej Matusiewicz: Dobra dowspudzkie po 1831 roku
Tomasz Naruszewicz: Zmiany koryta Rospudy (Douspudy, Dowspudy)
Tadeusz Radziwonowicz: Z taboru do miasta. O osiedlaniu i „produktywizacji” ludności cygańskiej na Suwalszczyźnie
  KOMUNIKATY
Anetta Ejdulis: Materiały z kurhanu nr 6 w Garbasie I, stanowisko 1., gmina Filipów
Wiesław Kapla: Analiza antropologiczna materiałów ciałopalnych z kurhanu nr 6 w Garbasie I, stanowisko 1
Marek Sidor: Ludwik Michał hrabia Pac – polski ziemianin w angielskim stylu
  SYLWETKI
Zbigniew Fałtynowicz: Miłosz – Suwalszczyzna
Artur Ochał: Płk Jan Wójcik – oficer i wychowawca, wieloletni dowódca Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny”
  MATERIAŁY
Jelena Michajłowna Bukriejewa: Dowspuda we wspomnieniach Jurija Karcowa
Jarosław Schabieński: Kwestia przeznaczenia budynku KW PZPR w Suwałkach w świetle dokumentów z archiwum Krzysztofa Zadrąga
Jarosław Schabieński: Nomenklatura województwa suwalskiego w latach siedemdziesiątych XX wieku
  RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI
Adam Cz. Dobroński: Stanisław Czerep. Wielka operacja zimowa pierwszej wojny światowej. Działania na kierunku mazursko-augustowskim
od 7 do 21 lutego 1915 roku
Adam Cz. Dobroński: Andrzej Matusiewicz. Pogotowie Ratunkowe w Suwałkach
Adam Cz. Dobroński: Andrzej Matusiewicz. Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
1907–1950. Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 1950–2007 w Suwałkach
Piotr Łapiński: Obława Augustowska – lipiec 1945 r. Wybór źródeł,
red. Jan Jerzy Milewski, Anna Pyżewska
Marek Strasz: Maria Burdowicz-Nowicka. Strasz Maksymilian
Krzysztof Sychowicz: Tadeusz Białous. Biskup Stanisław Kostka Łukomski (1874–1948). Pasterz niezłomny
   NOTY o AUTORACH
  Noty o autorach
   VI. KRONIKA (2010)
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach
  Archiwum Państwowe w Suwałkach
   SUMMARY
   Summary
   BIBLIOGRAFIA
  Bibliografia „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”,
t. VI (2006) – t. X (2010)