AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

  

Wiesław Kapla

  

Analiza antropologiczna materiałów ciałopalnych
z kurhanu nr 6 w Garbasie I, stanowisko 1

  

  

  

  

Analizie poddane zostały szczątki z 11 pochówków popielnicowych z kurhanu 6. na stanowisku Garbas.

  

Numer grobu Wiek Płeć
1 adultus ? żeńska
2 maturus ? żeńska
3 maturus wczesny męska
4 adultus – maturus żeńska
5 adultus żeńska
6 osobnik 1 adultus (ok. 25–35 r. ż.) żeńska
6 osobnik 2 infans II ?
7 infans I (ok. 3–4 r. ż.)
8 maturus wczesny (ok. 35–45 r. ż.) żeńska
9 infans I (ok. 2–3 r. ż.)
10 infans I (ok. 0–1 r. ż.)
11 maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.) męska

 

Tabela 1. Wiek i płeć osobników z pochówków popielnicowych z kurhanu 6.
na stanowisku Garbas I

  

Kości znalezione poza popielnicami mogły należeć do dwóch osobników:

- osobnik dorosły w wieku adultus – maturus (kości prawdopodobnie z popielnicy nr 2 lub popielnicy nr 1),

- osobnik młodociany w wieku infans I – infans II (mogą to być szczątki kostne pochodzące z popielnicy nr 7, 9, 10).

W popielnicy nr 6 wystąpiły dwa pochówki. W pozostałych stwierdzono pochówki pojedyncze.

  

Analiza paleodemograficzna (struktura wieku i płci)

  

Analiza paleodemograficzna dla serii z kurhanu 6. ze stanowiska Garbas I ma bardzo ograniczony charakter ze względu na małą liczebność badanej serii.

Struktura wieku zmarłych w badanej grupie wykazuje najwyższy udział kategorii wiekowej maturus, następnie adultus oraz infans I. Duża część osobników dożywała tu dość zaawansowanego wieku. Obaj mężczyźni zmarli w wieku maturus. Kobiety umierały w wieku rozrodczym – adultus lub maturus, co tradycyjnie wiąże się z powikłaniami okołoporodowymi. Charakterystyczna dla populacji pradziejowych jest tutaj duża umieralność dzieci w najwcześniejszym okresie życia.

  

Kategoria wieku Cała seria Mężczyźni Kobiety
N % N % N %
infans I 3 25,02 - - - -
infans II 1 8,34 - - - -
adultus 3 25,02 - - 3 50,00
maturus 4 33,36 2 100,00 2 33,30
adultus-maturus 1 8,34 - - 1 16,70
RAZEM 12 100,08 2 100,00 6 100,00

  

Tabela 2. Rozkład wieku zmarłych w serii z kurhanu 6., stanowisko Garbas I

  

Struktura płci osobników dorosłych wykazuje dużą przewagę pochówków żeńskich (75%) nad męskimi (25%).

  

Zmiany patologiczne

  

Stwierdzono je u trzech osobników. Są to głównie zmiany zwyrodnieniowe w obrębie kręgosłupa. U osobników z grobów nr 1 i 2 występują osteofity wargowate. U osobnika z grobu nr 4 nastąpiło sklinowacenie trzech trzonów kręgów piersiowych, czemu towarzyszą osteofity dziobiaste. Ponadto, u osobnika z grobu 2. stwierdzono zmiany artretyczne na paliczku dalszym I palca stopy.

   

Literatura

  

Malinowski A., Bożiłow W., 1997, Podstawy antropometrii, PWN, Warszawa–Łódź.

Piontek J., 1985, Biologia populacji pradziejowych, UAM, Poznań.

Metody, wyniki i konsekwencje badań kości z grobów ciałopalnych , 1974, UAM, Poznań.

  

 

 

 


 

do spisu treści

następny artykuł