AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

  

  

Bibliografia „Rocznika Augustowsko-Suwalskiego”,

t. VI (2006) – t. X (2010) 1

  

  

  

I. STUDIA, ARTYKUŁY, KOMUNIKATY, SYLWETKI

  

1. Batura Wojciech, Czterdzieści lat Muzeum Ziemi Augustowskiej, 2009, t. IX, s. 97–112.

2. Batura Wojciech, Karol Brzostowski – wynalazca, 2009, t. IX, s. 113–118.

3. Białokoz Witold, Chybowski Łucjan, Osewski Michał, Wieloletnie zmiany zespołów ichtiofauny jeziora Wigry, 2010, t. X, s. 7–10.

4. Drozdowska Józefa, Obraz „Chrzest Chrystusa” Wojciecha Gersona w kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bargłowie Kościelnym, 2008, t. VIII, s. 93–96.

5. Ejdulis Anetta, Wyniki badań wykopaliskowych na stanowisku 17 w Szczebrze, pow. Augustów, woj. podlaskie, 2009, t. IX, s. 119–132.

6. Filipowicz Sławomir, Archiwalia Suwalszczyzny – czynniki wpływające na stan zachowania, rozproszenie, 2006, t. VI, s. 123–126.

7. Jemielity Witold ks., Utworzenie parafii Rutka-Tartak, 2007, t. VII, s. 79–87.

8. Karpowicz Maciej, Górniak Andrzej, Cudowski Adam, Struktura zespołów zooplanktonu skorupiakowego oraz ocena aktualnej trofii jeziora Wigry, 2010, t. X, s. 11–20.

9. Kołodziejczyk Andrzej, Makrofauna bezkręgowa jeziora Wigry i wybranych wód Wigierskiego Parku Narodowego, 2010, t. X, s. 21–34.

10. Krzysztofiak Lech, Konferencja Naukowo-Edukacyjna „Jezioro Wigry”, 2010, t. X,
s. 5–6.

11. Krzywicki Tomasz, Przegląd problemów badawczych górnego plejstocenu i rozwój badań nad zasięgami lądolodów skandynawskich w północnej części Niziny Podlaskiej, 2006, t. VI, s. 55–64.

12. Krzywosz Tadeusz, Traczuk Piotr, Chybowski Łucjan, Raki jeziora Wigry, 2010, t. X,
s. 37–40.

13. Kwasigroch Beata, Leonard Niedźwiecki, 2008, t. VIII, s. 145–156.

14. Makowski Andrzej, Szczebra. Dzieje wsi od I wojny światowej do czasów współczesnych, 2009, t. IX, s. 57–82.

15. Matusiewicz Andrzej, Muzeum Regionalne w Suwałkach (1956–1962), 2008, t. VIII,
s. 5–32.

16. Matusiewicz Andrzej, Muzeum Ziemi Suwalskiej (1909–1914), 2007, t. VII, s. 89–96.

17. Matusiewicz Andrzej, Prywatna Siedmioklasowa Szkoła Handlowa w Suwałkach
(1906–1914)
, 2007, t. VII, s. 5–34.

18. Matusiewicz Andrzej, Starostowie i wicestarostowie suwalscy w latach 1918–1939, 2009, t. IX, s. 43–56.

19. Matusiewicz Andrzej, Straceni w Suwałkach w latach 1863–1864, 2008, t. VIII,
s. 97–108.

20. Mierzwa Janusz, Związki płk. Adama Koca z Suwalszczyzną, 2006, t. VI, s. 127–129.

21. Naruszewicz Tomasz, Konflikty mieszczan filipowskich w latach czterdziestych XVIII wieku, 2010, t. X, 91–96.

22. Nikołajuk Jan, Obwód Straży Granicznej „Suwałki”. Powstanie i działalność, 2008,
t. VIII, s. 33–40.

23. Ochał Artur, Łopuchowo – ewangelicki okres w dziejach wsi, 2008, t. VIII, s. 109–119.

24. Ochał Artur, Mecenas Antoni Radziukiewicz – suwalski adwokat w służbie polskiego wywiadu, 2010, t. X, 127–143.

25. Ochał Artur, Nieznany epizod powstania sej­neńskiego w 1919 roku w świetle dokumentów żandarmerii Korpusu Ochrony Pogranicza, 2006, t. VI, s. 131–137.

26. Ochał Artur, Pomnik Józefa Piłsudskiego w Filipowie, 2007, t. VII, s. 97–100.

27. Przygucki Jacek, Historia por. Adama Aleksandrowicza, 2008, t. VIII, s. 157–167.

28. Radziwonowicz Tadeusz, O powstaniu i działalności pierwszego Archiwum Państwowego w Suwałkach (1921–1926), 2006, t. VI, s. 65–75.

29. Radziwonowicz Tadeusz, O samorządach gminnych w powiecie suwalskim w latach 1918– 1920, 2009, t. IX, s. 5–32.

30. Radziwonowicz Tadeusz, Po obławie. Pierwsze poszukiwania zaginionych (1945–1947), 2010, t. X, s. 75–89.

31. Radziwonowicz Tadeusz, Struktury Kościoła rzymskokatolickiego a administracja terenowa w latach 1956–1975 w północnych powiatach województwa białostockiego, 2006, t. VI, s. 5–28.

32. Schabieński Jarosław, Bezpieka w hotelu PTTK w Augustowie, 2006, t. VI, s. 139–142.

33. Schabieński Jarosław, Inwigilacja NSZZ „Solidarność” w województwie suwalskim w pierwszym okresie działalności – sposoby, cele, działania, kolportaż informacji, 2008, t. VIII, s. 121–130.

34. Schabieński Jarosław, Konflikt o język nabożeństw w diecezji sejneńskiej i próby jego rozwiązywania, 2009, t. IX, s. 83–96.

35. Schabieński Jarosław, Sprawa operacyjnego rozpracowania „Cmentarz”, 2010, t. X, s. 97–101.

36. Schabieński Jarosław, Wybory do rad narodowych w 1984 roku – głosowanie bez możliwości dokonania wyboru, 2008, t. VIII, s. 131–134.

37. Sidor Marek, Migracje ludności na Suwalszczyźnie po drugiej wojnie światowej w świetle materiałów Archiwum Państwowego w Suwałkach, 2006, t. VI, s. 143–149.

38. Sidor Marek, „Ongi, ongi kochał się zapamiętale […]” – hrabiego Ludwika Michała Paca niełatwy ożenek, 2010, t. X, s. 103–109.

39. Sidor Marek, Powiat suwalski w okresie międzywojennym – podstawy prawne i organizacja administracji ogólnej oraz samorządu terytorialnego, 2009, t. IX,
s. 33–42.

40. Skłodowski Krzysztof, Infrastruktura oraz „terenowe wyposażenie” garnizonu Suwałki (1922–1939), 2007, t. VII, s. 35–50.

41. Skłodowski Krzysztof, „Przestępstwa przeciwko państwu” – próby agitacji komunistycznej w oddziałach garnizonu Suwałki w okresie międzywojennym. Przyczynek do dziejów garnizonu , 2006, t. VI, s. 151–156.

42. Snarski Krzysztof, Dezintegracja i reintegracja społeczności starowierczych, 2006,
t. VI, s. 157–164.

43. Snarski Krzysztof, Stereotypowy i rzeczywisty wizerunek polskiego staroobrzędowca, 2007, t. VII, s. 101–108.

44. Sychowicz Krzysztof, Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Suwałkach w latach 1980–1983, 2006, t. VI, s. 29–38.

45. Sychowicz Krzysztof, Kościół katolicki a władza „ludowa” w powiecie augustowskim i suwalskim w latach 1945–1956, 2006, t. VI, s. 77–88.

46. Sychowicz Krzysztof, Okólnik nr 26 Ministerstwa Oświaty z 4 sierpnia 1958 roku i jego realizacja w powiecie augustowskim, sejneńskim i suwalskim, 2010, t. X, s. 111–120.

47. Sychowicz Krzysztof, SB w walce z „demonami”, 2009, t. IX, s. 133–136.

48. Szlaszyński Jarosław, 1. Pułk Ułanów Krechowieckich w Augustowie, 2006, t. VI, s. 89–122.

49. Szlaszyński Jarosław, Opozycyjne poglądy i postawy mieszkańców Augustowa w okresie historycznych przełomów w latach 1956–1970, 2010, t. X, s. 51–74.

50. Szlaszyński Jarosław, Organizacja i działania augustowskiego obwodu Polskiej Organizacji Wojskowej, 2007, t. VII, s. 51–77.

51. Szlaszyński Jarosław, Przerośl w okresie zaborów, 2008, t. VIII, s. 41–92.

52. Szlaszyński Jarosław, Przyczynek do dziejów opozycji politycznej na Suwalszczyźnie w latach 1979–1980, 2010, t. X, s. 121–126.

53. Szumski Jerzy, Akta Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego jako źródło do badań nad stosunkami wyznaniowymi na Suwalszczyźnie i Zaniemeniu w latach 1815−1866 , 2006, t. VI, s. 165–170.

54. Szymańska Hanna, Krzyk Agnieszka, Z Chin i Skandynawii na Suwalszczyznę, 2010, t. X, s. 35–36.

55. Wasilewska–Klamka Beata, Kuźma Inga, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Wigier i okolic. Raport z badań terenowych, 2009, t. IX, s. 137–152.

56. Wilczewski Waldemar F., Zabezpieczenie operacyjne peregrynacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej na terenie dekanatów Suwałki Północ i Południe oraz Sejny (15.08–9.09. 1986 roku) w świetle dokumentów Służby Bezpieczeństwa , 2006, t. VI, s. 39–45.

57. Wziątek Bogdan, Martyniak Andrzej, Mie­rzejewska Katarzyna, Kozłowski Jacek, Osewski Michał, Możliwość wykorzystania barwników fluorescencyjnych w badaniach nad odżywianiem się ptaków rybożernych na przykładzie kormorana czarnego i sielawy w Wigierskim Parku Narodowym , 2010, t. X, s. 41–44.

58. Zawadzka Dorota, Zawadzki Jerzy, Zawadzki Grzegorz, Monitoring ptaków jeziora Wigry w latach 2005–2008, 2010, t. X, s. 45–50.

59. Zwolski Marcin, Augustowska Grupa Oporu, 2009, t. IX, s. 153–159.

60. Zwolski Marcin, Represje władz wobec NSZZ „Solidarność” Regionu „Pojezierze” w stanie wojennym, 2006, t. VI, s. 47–54.

61. Zwolski Marcin, Tajny współpracownik w Zarządzie Regionu „Pojezierze”, 2008, t. VIII, s. 135–144.

 

II. MATERIAŁY

 

1. Druccy-Lubeccy a starostwo sejwejskie w końcu XVIII wieku, Oprac. Grzegorz Krupiński, 2007, t. VII, s. 145–150.

2. O suwalskiej pieśni ludowej i wybranych przykładach jej regionalnego nacechowania, Oprac. Izabela Filipiak-Sokołowska, Janusz Sokołowski, 2007, t. VII, s. 151–198.

3. Ocena sytuacji polityczno-operacyjnej woj. suwalskiego w 1982 roku w świetle raportu komendanta wojewódzkiego MO w Suwałkach, Oprac. Marcin Zwolski, 2008, t. VIII, s. 187–204.

4. Przywileje dla miasta Suwałk, Oprac. Sławo­mir Filipowicz, 2006, t. VI, s. 171–183.

5. Relikty kultury tradycyjnej w świadomości mieszkańców powiatu augustowskiego w końcu XX wieku: nazewnictwo, duchy, strachy, zwidy, lecznictwo, Oprac. Irena Drowdwiłło-Batura, 2007, t. VII, s. 109–144.

6. Rozwój Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego jako terenu turystyczno-letniskowego – konferencja w Suwałkach 21 listopada 1934 roku, Oprac. Adam Czesław Dobroński, 2009, t. IX, s. 161–174.

7. Staroobrzędowcy w dokumentach władz (1945–1970), Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, 2008, t. VIII, s. 169–186.

 

III. RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI

 

1. Epilog wojennych losów Obwodu Straży Granicznej „Suwałki”, czyli kilka uwag do artykułu Jana Nikołajuka (Piotr Łapiński), 2009, t. IX, s. 177–179.

2. Markowski Artur, Między Wschodem a Zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku (Adam Czesław Dobroński), 2009, t. IX, s. 175–176.

3. Matusiewicz Andrzej, Skłodowski Krzysz­tof, Walery Roman 1877−1952. Honorowy obywatel Suwałk. Szkic biograficzny (Adam Czesław Dobroński), 2006, t. VI, s. 185–186.

4. Naruszewicz Tomasz, Bakałarzewo. Dzieje miasteczka i ziemi (Adam Czesław Dobroński), 2006, t. VI, s. 187–188.

5. Odpowiedź na uwagi Piotra Łapińskiego (Jan Nikołajuk), 2009, t. IX, s. 180.

6. Omiljanowicz Kazimierz, Syberia niejedno ma imię (Tadeusz Radziwonowicz), 2008, t. VIII, s. 207–213.

7. „Rocznik Grodzieński” nr l (Adam Czesław Dobroński), 2008, t. VIII, s. 205–206.

8. Słownik biograficzny białostocko-łomżyńsko-suwalski, Praca zb., red. Adam Dobroński, z. 2 i 3 (Wojciech Batura), 2007, t. VII, s. 199–201.

9. Wysocki Ryszard, Prawdy nie można ominąć, od zbrodni nie można uciec. Czas walk partyzanckich na Suwalszczyźnie 1939–1947 (Bartłomiej Rychlewski), 2008, t. VIII, s. 214–226.

 

IV. KRONIKA

 

1. Archiwum Państwowe w Suwałkach (2005), Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, 2006, t. VI, s. 195–197.

2. Archiwum Państwowe w Suwałkach (2006), Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, 2007, t. VII, s. 211–214.

3. Archiwum Państwowe w Suwałkach (2007), Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, 2008, t. VIII, s. 235–238.

4. Archiwum Państwowe w Suwałkach (2008), Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, 2009, t. IX, s. 193–196.

5. Archiwum Państwowe w Suwałkach (2009), Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, 2010, t. X, s. 249–254.

6. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2005), Oprac. Maciej Ambrosiewicz, 2006, t. VI, s. 189–190.

7. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2006), Oprac. Maciej Ambrosiewicz, 2007, t. VII, s. 203–204.

8. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2007), Oprac. Maciej Ambrosiewicz, 2008, t. VIII, s. 227–228.

9. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2008), Oprac. Maciej Ambrosiewicz, 2009, t. IX, s. 185–186.

10. Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe (2009), Oprac. Maciej Ambrosiewicz, 2010, t. X, s. 241–242.

11. Muzeum Okręgowe w Suwałkach (2005), Oprac. Jerzy Brzozowski, Celina Kalejta, 2006, t. VI, s. 191–194.

12. Muzeum Okręgowe w Suwałkach (2006), Oprac. Jerzy Brzozowski, Celina Kalejta, 2007, t. VII, s. 205–210.

13. Muzeum Okręgowe w Suwałkach (2007), Oprac. Jerzy Brzozowski, Celina Kalejta, 2008, t. VIII, s. 229–234.

14. Muzeum Okręgowe w Suwałkach (2008), Oprac. Jerzy Brzozowski, Celina Kalejta, 2009, t. IX, s. 187–192.

15. Muzeum Okręgowe w Suwałkach (2009), Oprac. Jerzy Brzozowski, Celina Kalejta, 2010, t. X, s. 243–248.

 

V. RÓŻNE

 

1. Noty o autorach, 2009, t. IX, s. 181–183.

2. Noty o autorach, 2010, t. X, s. 237–240.

3. Summary, 2008, t. VIII, s. 239–240.

4. Summary, 2009, t. IX, s. 197–198.

5. Summary, 2010, t. X, s. 255–256.

 

Opracował Andrzej Matusiewicz

  

  

  

  


 

do spisu treści