AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  SESJA NAUKOWA

Józef
Maroszek:

Wprowadzenie do sesji naukowej
Życie religijne w Suwałkach w XIX i XX wieku

Tomasz
Naruszewicz:

Kilka uwag do początków parafii suwalskiej

Andrzej Matusiewicz:

Świątynie w Suwałkach w XIX wieku

Krzysztof
Skłodowski:

Służba duszpasterska w garnizonie Suwałki 1921–1939

Tadeusz
Trzaskalik:

Ksiądz Stanisław Szczęsnowicz – kapłan i polityk

Tadeusz
Radziwonowicz:

O sytuacji i warunkach funkcjonowania struktur organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych
w Suwałkach w latach 1975–1989

Maciej
Ambrosiewicz:

Suwalscy rabini

Krzysztof
Sychowicz:

Dziekani suwalscy:
ks. Bolesław Gumowski i ks. Witold Balukiewicz
w materiałach władz i aparatu bezpieczeństwa

  STUDIA i ARTYKUŁY

Artur
Płoński:

Zmiany ludnościowe w Suwałkach na tle pozostałych miast
postwojewódzkich w latach 1998–2010

Marek
Sidor:

Wysiedlenia ludności litewskiej z Suwalszczyzny
w latach 1941, 1945–1949, ich przebieg i konsekwencje

  KOMUNIKATY

Marcin
Markiewicz:

Akcja „L” (czerwiec – październik 1950 roku)
– przyczynek do dziejów stalinowskiego systemu represji
na Suwalszczyźnie

Andrzej
Matusiewicz,

Janusz
Mierzwa:

Starostowie sejneńscy w latach 1918–1925

Janusz
Mierzwa,
Jarosław
Szlaszyński:

Starostowie augustowscy w okresie międzywojennym

Jarosław
Schabieński:

Bezpieka w hotelu „Hańcza” w Suwałkach

Jarosław
Szlaszyński:

Antysocjalistyczne akcje propagandowe w Augustowie
w latach 1980–1984

Marcin
Zwolski:

Działalność wydawnicza Regionalnej Komisji Wykonawczej
NSZZ „Solidarność” Regionu Pojezierze (1986–1989)

  MATERIAŁY

Wojciech
Batura:

Dwa dokumenty dotyczące budowy Kanału Augustowskiego
ze zbiorów Muzeum Ziemi Augustowskiej w Augustowie

  RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI

Adam Cz.
Dobroński:

Awgustowskij Kanał. Augustow Chanel. Kanał Augustowski
red. Aleksandr Łosminskij

Bartłomiej
Rychlewski:

Alicja Maciejowska, Przerwane życiorysy
– Obława Augustowska, lipiec 1945 r.

Białystok: IPN Oddział w Białymstoku

Eugeniusz
Pietruszkiewicz:

Skąd się wzięła Dowspuda?

   NOTY o AUTORACH
 

Noty o autorach

   VI. KRONIKA (2011)
 

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

 

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

 

Archiwum Państwowe w Suwałkach

   SUMMARY

  

Summary