AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  STUDIA i ARTYKUŁY
Wojciech
Batura
Budowa Kanału Augustowskiego w świetle prasy współczesnej i publikat
Елена
Михайловнa
Букреева
Русские дворяне Карцовы – владельцы майоратного имения Довспуда
Stanisław
Cieślukowski
Wsie Zielone Krolewskie i Zielone Drugie koło Suwałk, ich początki, rozwój i mieszkańcy
Andrzej
Matusiewicz
Prezesi Komisji Województwa Augustowskiego
i gubernatorzy cywilni augustowscy w latach 1816–1866
Marcin
Zwolski
Obchody patriotycznych świąt narodowych
pod Dębem Wolności w Suwałkach w latach 1980–1989
  KOMUNIKATY
Jozefa
Drozdowska
Kaplica prywatna w dworze w Tajenku
Łukasz
Faszcza
Administracja wsi na terenie Królestwa Polskiego
w latach dwudziestych XIX wieku
na przykładzie wsi parafii Bargłów Kościelny
Jacek
Jaworski
Powstańcza artyleria na Podlasiu i Litwie w 1863 roku
Jarosław
Marczak
Weterani powstania styczniowego z Suwalszczyzny
Marcin
Markiewicz
Uwagi na temat obowiązkowych dostaw produktów rolnych w powiecie suwalskim (1950–1956)
Tomasz
Naruszewicz
Pierwotnie Dauspuda, Douspuda, następnie Dowspuda i Rospuda
Jarosław Szlaszyński Walka o odzyskanie kościoła, obrazu i ustanowienie parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie
  SYLWETKI
Maciej
Dariusz
Kossowski
Wspomnienie o najmłodszym żołnierzu obwodu augustowskiego AK/OAK
Alicja
Lutostańska
Stefan Jozef Bigelmajer (1863–1916). Labirynty wolności
  MATERIAŁY
Janina
Kleczkowska
O pierwszej „Solidarności” w Liceum Ogólnokształcącym im. G. Piramowicza w Augustowie – wspomnienie
  RECENZJE, DYSKUSJE, POLEMIKI
Henryk
Sułkowski
Przyjaźnią ogarnąć świat. O kapitanie Wincentym Szczęsnowiczu (Swiczu) i jego Klubie Korespondencyjnym (Tadeusz Trzaskalik)
   NOTY o AUTORACH
 

Noty o autorach

   KRONIKA (2012)
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach
  Archiwum Państwowe w Suwałkach
   SUMMARY
  Summary