AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

  SAMORZĄDY MIEJSKIE NA SUWALSZCZYŹNIE W XIX i XX WIEKU
Materiały z sesji naukowej (Suwałki 22 listopada 2003 roku)
Sławomir Filipowicz: Samorząd miejski w Suwałkach w XIX wieku
Andrzej Matusiewicz: Samorząd miejski w Suwałkach w okresie międzywojennym
Jarosław Szlaszyński: Władze Augustowa w okresie międzywojennym
Stanisław Buchowski: Rada Miejska w Sejnach w okresie międzywojennym
Tadeusz Radziwonowicz: Samorząd Suwalski w latach 1944-1950
Jarosław Schabieński: Miejska Rada Narodowa w Suwałkach w latach 1978-1984 w świetle dokumentów archiwalnych
  I. STUDIA I ARTYKUŁY
Jarosław Schabieński:  "Solidarność" w województwie suwalskim w latach 1980-1981
Mariusz
Filipowicz:
Obława augustowska w lipcu 1945 roku
w świetle zachowanych dokumentów
Małgorzata Dajnowicz Oblicze polityczne polskiej Suwalszczyzny
w początkach XX wieku
   II. KOMUNIKATY
Stanisław Cieślukowski: "Budy" początkiem niektórych wsi zakładanych wokół Suwałk w połowie XVIII wieku. Próba identyfikacji
Sławomir Filipowicz: Zespół archiwalny Kuratorium Okręgu Szkolnego Wileńskiego 1919-1939 w LCVA jako źródło badań dziejów oświaty w powiatach augustowskim, sejneńskim i suwalskim w okresie międzywojennym
   III. MATERIAŁY
   "Tajemny testament" właściciela podgrodzieńskiego Karolina
Oprac. Tadeusz Radziwonowicz, Marek Sidor
   IV. RECENZJE
   Krystyna Pasiuk: Ostatni "leśni" Suwalszczyzny. Oddział "Bladego" - "Budryna" (Danuta Kaszlej, Zbigniew Kaszlej)
   Stanisław Łaniec: Północna Suwalszczyzna w powstaniu styczniowym (Jarosław Szlaszyński)
  Jerzy Szumski: Uwłaszczenie chłopów w północno-wschodniej części Królestwa Polskiego 1846-1871 (Tadeusz Radziwonowicz)
   V. KRONIKA
  Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe.
Oprac. Maciej Ambrosiewicz
  Muzeum Okręgowe w Suwałkach.
Oprac. Jerzy Brzozowski
  Archiwum Państwowe w Suwałkach.
Oprac. Tadeusz Radziwonowicz
   SUMMARY
  Summary