AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

  
  STUDIA I ARTYKUŁY
Andrzej Matusiewicz: Prywatna Siedmioklasowa Szkoła Handlowa w Suwałkach (1906–1914)
Krzysztof Skłodowski: Infrastruktura oraz „terenowe wyposażenie” garnizonu Suwałki (1922–1939)
Jarosław Szlaszyński: Organizacja i działania augustowskiego obwodu
Polskiej Organizacji Wojskowej
  KOMUNIKATY
ks. Witold Jemielity: Utworzenie parafii Rutka-Tartak
Andrzej Matusiewicz: Muzeum Ziemi Suwalskiej (1909–1914)
Artur Ochał: Pomnik Józefa Piłsudskiego w Filipowie
Krzysztof Snarski: Stereotypowy i rzeczywisty wizerunek
polskiego staroobrzędowca
   MATERIAŁY
Irena Drowdwiłło-Batura: Relikty kultury tradycyjnej w świadomości mieszkańców powiatu augustowskiego w końcu XX wieku: nazewnictwo, duchy, strachy, zwidy, lecznictwo
Grzegorz Krupiński: Druccy-Lubeccy a starostwo sejwejskie w końcu XVIII wieku
Izabela Filipiak-Sokołowska, Janusz Sokołowski: O suwalskiej pieśni ludowej i wybranych przykładach
jej regionalnego nacechowania
   RECENZJE
   Recenzje
   KRONIKA
   Kronika (2006)
   SUMMARY
   Summary