NASZA HISTORIA

 

Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego

  

   

  

GALERIA

  

Stare fotografie...

Grupa mieszkańców Gib przed budynkiem Urzędu Gminy, lata 30. W drugim rzędzie, pierwszy z prawej, siedzi Wacław Sapiecha sekretarz Gminy Giby, 17 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i 25 maja 1944 roku, wraz z 11 innymi osobami, zamordowany w Bakałarzewie. Drużyna Związku Strzeleckiego w Gibach, ok. 1930 roku. Pierwszy z prawej stoi Wacław Sapiecha, w latach 30. XX wieku sekretarz Gminy Giby, 17 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i wraz z 11 innymi osobami zamordowany 25 maja 1944 roku w Bakałarzewie. Ćwiczenia lub zawody strzeleckie członków Związku Strzeleckiego w Gibach. Czwarty z lewej stoi Wacław Sapiecha, w latach 30. XX wieku sekretarz Gminy Giby, 17 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i wraz z 11 innymi osobami zamordowany 25 maja 1944 roku w Bakałarzewie. Mieczysław (Michał) Szabuniewicz, w końcu lat trzydziestych komendant posterunku Policji Państwowej w Gibach Firmowa karta pocztowa „Rybołówstwo / Gaładuś i Pomorze /B.E. Syrowiak/ poczta Giby, pow. Suwałki”, 1937 r. Fotografia wykonana w Gibach, prawdopodobnie w dniu wizytacji wojewody białostockiego Mariana Zyndram-Kościałkowskiego 11 października 1931 roku Przygotowania do powitania wojewody białostockiego Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, który wizytował Giby 11 października 1931 roku. Gajówka Wielki Bór k. Pomorza przed 1945 r. Fotografia przesłana do żony Władysławy z Kamińskich przez gajowego Aleksandra Bieleckiego, który znalazł się wśród ofiar Obławy Augustowskiej. Katarzyna (1861–1934) i Wincenty Miszkiel (1860–1934) przed gankiem rodzinnego domu w Gibach. Pradziadkowie do dziś mieszkających w Gibach: Józefa Miszkiela, Zenona Miszkiela, Janiny Karawieckiej, Henryki Bednarskiej. Rodzina Katarzyny i Wincentego Miszkiel. Piąty od lewej syn Józef z żoną, ok. 1934 r. Antoni Karawiecki z kolegą, w czasie wojny 1920 roku. Młodzież, nauczyciele i rodzice przed szkołą w Gibach, około 1935 roku, m.in. nauczyciel Antoni Żegarski. Młodzież, nauczyciele i rodzice Publicznej Szkoły Powszechnej II stopnia w Gibach, po 1945 roku, m.in.: kierownik szkoły Antoni Żegarski (siedzi w środku) z córką Alicją na kolanach, Józef Szarejko (drugi od prawej w rzędzie górnym), Stanisław Andruczyk (piąty od prawej), Janina Karawiecka (pierwsza od prawej w rzędzie trzecim), Wiesława Szarejko (w trzecim rzędzie między nauczycielami), Danuta Brzozowska (w drugim rzędzie trzecia od prawej), Józef Stankiewicz (trzyma tablicę). Eleonora Miszkiel z domu Statkiewicz z koleżanką Piekarską z Karolina, lata 1945–1946 Jan Miszkiel (1923–2000), w okresie powojennym nauczyciel w Gibach. Zofia Miszkiel z domu Statkiewicz (ubrana w futerko przysłane od rodziny ze Stanów Zjednoczonych, które sprzedała i za uzyskane pieniądze kupiła jednoizbowy domek). Ćwiczenia Związku Strzeleckiego lub Przysposobienia Wojskowego. Pierwszy z lewej Janczulewicz z Gib. Wesele Janiny Karawieckiej. Z akordeonem Ksawery Martynko długoletni organista w Karolinie.

  

 Powrót 

  

  

   

PARTNERZY PROJEKTU

                   

© Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

webmaster