NASZA HISTORIA

 

Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego

  

   

  

GALERIA

  

Stare fotografie...

Grupa mieszkańców Gib przed budynkiem Urzędu Gminy, lata 30. W drugim rzędzie, pierwszy z prawej, siedzi Wacław Sapiecha sekretarz Gminy Giby, 17 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i 25 maja 1944 roku, wraz z 11 innymi osobami, zamordowany w Bakałarzewie. Drużyna Związku Strzeleckiego w Gibach, ok. 1930 roku. Pierwszy z prawej stoi Wacław Sapiecha, w latach 30. XX wieku sekretarz Gminy Giby, 17 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i wraz z 11 innymi osobami zamordowany 25 maja 1944 roku w Bakałarzewie. Ćwiczenia lub zawody strzeleckie członków Związku Strzeleckiego w Gibach. Czwarty z lewej stoi Wacław Sapiecha, w latach 30. XX wieku sekretarz Gminy Giby, 17 lipca 1943 roku aresztowany przez Niemców i wraz z 11 innymi osobami zamordowany 25 maja 1944 roku w Bakałarzewie. Mieczysław (Michał) Szabuniewicz, w końcu lat trzydziestych komendant posterunku Policji Państwowej w Gibach Firmowa karta pocztowa „Rybołówstwo / Gaładuś i Pomorze /B.E. Syrowiak/ poczta Giby, pow. Suwałki”, 1937 r. Fotografia wykonana w Gibach, prawdopodobnie w dniu wizytacji wojewody białostockiego Mariana Zyndram-Kościałkowskiego 11 października 1931 roku Przygotowania do powitania wojewody białostockiego Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, który wizytował Giby 11 października 1931 roku. Gajówka Wielki Bór k. Pomorza przed 1945 r. Fotografia przesłana do żony Władysławy z Kamińskich przez gajowego Aleksandra Bieleckiego, który znalazł się wśród ofiar Obławy Augustowskiej.

  

 Powrót 

  

  

   

PARTNERZY PROJEKTU

                   

© Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

webmaster