NASZA HISTORIA

 

Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego

  

   

  

GALERIA

  

Pamiątki 1863 r. na terenie dawnej gminy Giby

22 stycznia 1863 r. wybuchło powstanie styczniowe. "Poszli nasi w bój bez broni...".

 

Płk Konstanty Ramotowski „Wawer” dowódca oddziałów powstańczych w województwie augustowskim Józef Gryguć, weteran powstania styczniowego przy mogile powstańców 1863 roku w Uroczysku Płaskie w dawnej gminie Giby (obecnie Płaska), 1928 r. Fot. ze zbiorów Archiwum Akt Nowych. Józef Gryguć, weteran powstania na miejscu obozowiska powstańców z partii „Wawra” w Uroczysku Przetoczek w dawnej gminie Giby (obecnie Płaska), 1928 r. Fot. ze zbiorów Archiwum Akt Nowych. Krzyże na mogiłach powstańców 1863 roku we wsi Rygol w dawnej gminie Giby (obecnie Płaska), 1928 r. Fot. ze zbiorów Archiwum Akt Nowych. Grób powstańców 1863 roku w lasach augustowskich koło wsi Gruszki w dawnej gminie Giby (obecnie Płaska), 1928 r. Fot. ze zbiorów Archiwum Akt Nowych.

  

 Powrót 

  

  

   

PARTNERZY PROJEKTU

                   

© Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe

webmaster