19 lutego 2020 roku

godz. 17.00

  

AUGUSTOWSKO - SUWALSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE w SUWAŁKACH

MUZEUM OKRĘGOWE w SUWAŁKACH

 

zapraszają na

 

promocję

Rocznika Augustowsko-Suwalskiego

tom XIX

  

Archiwum Państwowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 69

 

PROGRAM
Otwarcie, powitanie gości dr Maciej Ambrosiewicz (prezes ASTN),

Tadeusz Radziwonowicz
(dyrektor Archiwum  Państwowego w Suwałkach)

Prowadzenie spotkania Andrzej Matusiewicz (wiceprezes ASTN,
redaktor naczelny Rocznika Augustowsko-Suwalskiego)
Prezentacja rocznika, t. XIX Grzegorz Mackiewicz

 

WYKŁAD

Pieczęć i herb Suwałk – rys historyczny, symbolika, komentarz sfragistyczno-heraldyczny   Sławomir Filipowicz

  

Rocznik ukazał się dzięki wsparciu finansowemu

  

  


     

17 lutego 2019 roku

  

  


    

16 listopada 2019 roku

  

 

Augustowsko-Suwalskie

Towarzystwo Naukowe

Muzeum Okręgowe w Suwałkach

zapraszają

na seminarium

 

Kompleksowa Ekspedycja Jaćwieska

-

Twórcze kontynuacje

 

16 listopada 2019 o godzinie 11.00

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. T. Kościuszki 81

  

  

  

Program

  

11.00 Powitanie uczestników seminarium

11.10 ks. dr Ryszard Sawicki,

Wigierscy kameduli jako kontynuatorzy chrystianizacji ziem
jaćwieskich w perspektywie historyczno-politycznych i eklezjalnych
uwarunkowań

11.40 mgr Melchior Jakubowski,

Problematyka historyczno-artystyczna w badaniach Suwalszczyzny

12.10 mgr Robert Klimek,

Jaćwież w nowożytnych źródłach kartograficznych

12.40 dr Krzysztof Snarski,

Spuścizna badawcza Knuta Olofa Falka jako źródło badań
kulturoznawczych

Dyskusja

 

 

  

Zadanie dofinansowane ze środków
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

w Białymstoku


 

  28 lipca 2019 roku

  

ASTN odznaczone medalem „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”