AUGUSTOWSKO-SUWALSKIE

TOWARZYSTWO NAUKOWE

 

Proszę chwilę zaczekać, ładuję stronę ...

 

 

     

    

15 września 2018 roku

  

AUGUSTOWSKO - SUWALSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
 

zaprasza na

 

konferencję naukową w ramach obchodów 350-lecia przybycia Kamedułów nad Wigry „Pokamedulski klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny”.

  

w pokamedulskim klasztorze w Wigrach. Zobacz PROGRAM

 

    

14 marca 2018 roku

godz. 18.00

  

AUGUSTOWSKO - SUWALSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
ARCHIWUM PAŃSTWOWE w SUWAŁKACH
MUZEUM OKRĘGOWE w SUWAŁKACH
 

zapraszają na

 

promocję XVII tomu
Rocznika Augustowsko-Suwalskiego

  

Muzeum Okręgowe w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 81  

 

 

PROGRAM

 

Otwarcie, powitanie gości
– dr Maciej Ambrosiewicz (prezes ASTN)

 

Prezentacja Rocznika, t. XVII
– Łukasz Faszcza

 

WYKŁAD
„Dwory i dworki na Suwalszczyźnie,
czyli większa własność ziemska w latach 1807-1944”

– Andrzej Matusiewicz

 

Promocji będzie towarzyszyła wystawa reprintów książek
Aleksandra Połujańskiego, wydanych przez wydawnictwo Libra.

 

 

zobacz: ZAPROSZENIE

   


  

16 września 2017 roku

  

AUGUSTOWSKO - SUWALSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
ma zaszczyt zaprosić na sesję naukową

  

ALEKSANDER POŁUJAŃSKI (1814–1866)

  

w Muzeum Wigier w Starym Folwarku

  

zobacz: ZAPROSZENIE

   


  

22 marca 2017 roku o godz. 18.00

 

AUGUSTOWSKO - SUWALSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE
ARCHIWUM PAŃSTWOWE W SUWAŁKACH
MUZEUM OKRĘGOWE W SUWAŁKACH
zapraszają na promocję

ROCZNIKA AUGUSTOWSKO-SUWALSKIEGO

  

Archiwum Państwowe w Suwałkach,
ul. Tadeusza Kościuszki 69, 16-400 Suwałki

 

 


  

19 lutego 2017 roku

zapraszamy na III Konferencję historyczną w Bakałarzewie:

  

STAN I POTRZEBY BADAŃ NAD DZIEJAMI GOSPODARCZYMI ZIEM POMIĘDZY NIEMNEM A ROSPUDĄ MIĘDZY XV A XX WIEKIEM.

  

Zobacz program!

  

 


  

  

Rozpoczęła się realizacja projektu

  

WSPÓLNIE OPOWIEDZIANA HISTORIA…

  

Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe we współpracy z Muzeum Okręgowym w Suwałkach, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raczkach i Gminną Biblioteką Publiczną w Bakałarzewie rozpoczęło realizację projektu: Wspólnie opowiedziana historia – aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej, dofinansowanego ze środków w ramach PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH FIO 2016, priorytet 2 Aktywne społeczeństwo.

  

Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców gminy Raczki i Bakałarzewo we wspólne działania związane z upowszechnieniem mało znanych wydarzeń historycznych z okresu I wojny światowej w regionie, poprzez stworzenie grupy warsztatowo-studyjnej (złożonej z 20 mieszkańców gminy Bakałarzewo i 20 mieszkańców gminy Raczki), realizację cyklu spotkań warsztatowo-studyjnych, wspólne przygotowanie publikacji (folderu), inwentaryzację, oznakowanie i upamiętnienie miejsc wydarzeń historycznych oraz realizację rekonstrukcji historycznej, których efektem będzie aktywizacja lokalnej społeczności, wzrost świadomości historycznej i wzmocnienie więzi lokalnych.

  

Zapraszamy mieszkańców gminy Raczki i Bakałarzewo do uczestnictwa w projekcie.
Więcej informacji o projekcie na Facebooku – Wspólnie opowiedziana historia – www.facebook.com/wspolnieopowiedzianahistoria/

  


Wspólnie opowiedziana historia - aktywizacja mieszkańców gmin Raczki i Bakałarzewo wokół dziedzictwa historycznego i wydarzeń I wojny światowej
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich