13 marca 2019 roku

godz. 17.00

  

MUZEUM im. MARII KONOPNICKIEJ

  

Przygotowując się do obchodów 300-lecia Suwałk, Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe i Muzeum Okręgowe w Suwałkach zapraszają do udziału w cyklu spotkań poświęconym wydarzeniom i ludziom, którzy wpisali się w dzieje naszego miasta.

Inaugurujemy go, opowiadając o Aleksandrze Piłsudskiej ze Szczerbińskich, a naszym gościem będzie Katarzyna Droga, autorka książki „Kobieta, która pokochał Marszałek. Opowieść o Oli Piłsudskiej”.

Nie bała się iść pod prąd, narażała życie dla wolnej Polski. Jest symbolem kobiet, które walczyły o niepodległość, a świat o nich zapomniał. Odważna, niepokorna, odznaczona orderem Virtuti Militari. W podróż, która zawiodła ją do Belwederu wyruszyła z Suwałk…

  

  

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

 


 

   7 marca 2019 roku

godz. 18.00

  

AUGUSTOWSKO - SUWALSKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE

ARCHIWUM PAŃSTWOWE w SUWAŁKACH

MUZEUM OKRĘGOWE w SUWAŁKACH

 

zapraszają na

 

promocję XVIII tomu

Rocznika Augustowsko-Suwalskiego

  

Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach, ul. Tadeusza Kościuszki 31

 

PROGRAM

Otwarcie, powitanie gości  dr Maciej Ambrosiewicz (prezes ASTN)

Prezentacja Rocznika , t. XVIII  dr Jacek Karol Łoziński

WYKŁAD

O historii regionalnej na Suwalszczyźnie – rekonesans  Zbigniew Fałtynowicz

  

  


Nasza historia. Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego
Projekt dofinansowany ze środków Programu
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

  

Projekt „Nasza historia. Aktywizacja mieszkańców gminy Giby wokół lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego” jest realizowany przez Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych Regionu Północno-Wschodniej RP oraz z Muzeum Okręgowym w Suwałkach. Realizowany będzie do września 2019 roku.

Celem projektu jest aktywizacja i zwiększenie zaangażowania mieszkańców gminy Giby we wspólne działania związane z pielęgnowaniem oraz popularyzacją wiedzy na temat lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Przewidujemy utworzenie 25-osobowej grupy warsztatowo-studyjnej, która będzie brała udział we wszystkich zaplanowanych działaniach. Do udziału w projekcie zapraszamy młodzież i osoby dorosłe, którym bliska jest historia ich małej ojczyzny, i które chcą zaangażować się w pracę na rzecz własnej społeczności.

W ramach realizowanego projektu zostanie przeprowadzonych 12 comiesięcznych spotkań obejmujących warsztaty i wykłady na temat lokalnej historii i kultury. Członkowie grupy będą uczestniczy w zbieraniu materiałów i przygotowaniu przewodnika historycznego oraz inwentaryzacji i oznakowaniu tablicami informacyjnymi 10 ciekawych miejsc związanych z historią. W ramach projektu założona zostanie strona internetowa prezentująca wyniki wspólnych prac. Podsumowaniem projektu będzie piknik historyczny z udziałem grup rekonstrukcyjnych oraz mieszkańców.

Projekt  dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Aktualności   Galeria   Działania   Kontakt