Początek spotkania z Autorem w Muzeum im. M. Konopnickiej w Suwałkach

  

Powrót